Image: 

Luuk van der Laan is advocaat sinds 1991, met focus op het ondernemingsrecht in de ruime zin. 

In die periode heeft hij tevens, als bedrijfsjurist, Philips juridisch ondersteund in een wereldwijde context en werd hij goed bekend met interne bedrijfs- en besluitvormingsprocessen. Daarnaast werd hij zeer geïnspireerd door zijn rol als juridisch adviseur bij het opzetten van allerhande samenwerkingsvormen zoals allianties (bijv. Senseo).  

Sinds januari 2006 werkt hij als zelfstandig advocaat met een internationale praktijk, met als cliënten voornamelijk technologiegedreven ondernemingen in alle fasen van hun ontwikkeling en van zeer kleine tot corporate cliënten. 

Vóór zijn rechtenstudie heeft hij natuurkunde gestudeerd. Door deze achtergrond kan hij zich snel een beeld vormen van technologieën waar bedrijven mee werken, en van de bijbehorende aspecten van intellectuele eigendom. ZIjn uitgangspunt is primair het commerciële belang van de cliënt waarbij hij praktisch en flexibel te werk gaat doch waarbij de echt relevante juridische elementen uiteraard wel steeds de basis vormen.

Cliënten zijn veelal werkzaam in ICT, telecom, med.tech en life science, IoT, nano electronica, netwerk- en power electronics, duurzame enerie, agriculture en food., cooling/heating industrie